Organisatie

Een constant en hoog kwaliteitsniveau, flexibiliteit en betrouwbaarheid kunnen alleen worden gerealiseerd door de juiste match van mensen en machines.

Osseman is in 1951 gestart als toeleverancier van metaalproducten en heeft zich vervolgens ontwikkeld tot specialist op het gebied van RVS bewerking. In de afgelopen 60 jaar hebben we een schat aan ervaring opgebouwd. Maar dat betekent niet dat we achterover leunen; we streven voortdurend naar vernieuwing en optimalisering van ons productieproces.

Ons bedrijf produceert voor uiteenlopende branches die allemaal hun eigen, specifieke eisen stellen aan een product. Om aan die eisen tegemoet te komen is een modern en veelzijdig machinepark alleen niet genoeg. Daarvoor zijn ook vakmensen nodig; mensen die door hun expertise in staat zijn de kwaliteit te leveren waar onze afnemers om vragen.

Osseman heeft twaalf goed opgeleide en vakbekwame mensen in vaste dienst. Onze medewerkers volgen regelmatig vakgerichte opleidingen, zodat hun kennis en kunde up-to-date blijft. Onze jonge vakmensen worden bovendien intensief begeleid door onze senior medewerkers. Zo wordt het vakmanschap intern overgedragen aan de jongere generatie.

Door voortdurende scholing van onze medewerkers en door investeringen steeds goed op elkaar af te stemmen, kortom door te zorgen voor de juiste combinatie van mensen en machines, wordt ons productieproces steeds verder geoptimaliseerd. Op die manier kunnen we kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid garanderen, nu en in de toekomst.